content
Vorige

Het weeshuis aan de Goudsewagenstraat

 

 • Nummer:
  4016_BB-0939
 • Documentsoort:
  Bewegend beeld
 • Archief/Collectie/Serie:
 • Vervaardiger:
 • Beschrijving:
  Het Burger Weeshuis aan de Goudsewagenstraat; de Walensteeg met interieur, keuken en slaapzalen.

  00:00:00 Titelblad: "Het gereformeerd burgerweeshuis te Rotterdam"
  00:00:08 Titelblad: "Film samengesteld door Oud-Weeszoon L. Verroen, in samenwerking met de Kodak - 's-Gravenhage op Kodak-film."
  00:00:26 Titelblad: "In 1556 waren de bewoonsters naar elders vertrokken, en werd het gebouw toen voor Pesthuis bestemd. Het ging na 7 jaar ten onder in den brand, die een derde deel der stad Rotterdam in de asch legde."
  00:00:48 Titelblad: "Twee jaar later was het Huis weer herbouwd en op 1 April 1598 betrokken 106 wezen het voormalige Pesthuis aan de Goudsche Wagenstraat."
  00:01:02 Titelblad: "Groote verbouwingen hadden daarna in verband met het voortdurend toenemen van het aantal weezen plaats. In de 18e eeuw werden er ruim 600 weezen verpleegd."
  00:01:18 Titelblad: "In 1764 kwam de verbouwing gereed van het voorpand aan de Goudsche Wagenstraat."
  00:01:25 Titelblad: "De hoofdingang aan de Goudsche-wagenstraat. naar een teekening van J. Verheul Dzn."
  00:01:33 De hoofdingang.
  00:01:40 Titelblad: "Boven de kroonlijst van de rondboogingang aan de straatzijde prijkte de volgende bekroning:"
  00:01:47 De kroonlijst.
  00:02:04 Titelblad: "Tijdens de Fransche overheersching werden de jongens voor den dienstplicht opgeroepen. Het kwam in dien tijd meermalen tot incidenten. Het weezen-oproer in 1809 is welbekend."
  00:02:22 Titelblad: "Door hardnekkige tegenstand gelukte het de Regenten te voorkomen dat in 1811 het Weeshuis tot Keizerlijke tabaksfabriek zou worden ingericht."
  00:02:35 Titelblad: "In 1898 maakte men zich op het derde eeuwfeest te vieren. Op initiatief van de Verg. voor Oud-Weezen "Vriendschap Zij Ons Streven", was de dag met zorg voorbereid."
  00:02:50 Titelblad: "Des middags vond bij monde van den Oud-Weeszoon Visser, namens de Oud-Weezen, aan het college van Regenten en Regentessen de overdracht plaats van een monumentale klok, geplaatst in het midden van het gebouw, boven de scheidingsmuur der binnenplaatsen"
  00:03:18 Ladder tegen het dak van het gebouw. De monumentale klok.
  00:03:20 Titelblad: "Kerkgang der meisjes en jongens." (plus afbeelding)
  00:03:31 Titelblad: "Thuiskomst uit de kerk." (plus afbeelding)
  00:03:42 Titelblad: "Speelplaats aan de meisjes kant" (plus afbeelding)
  00:03:55 Titelblad: "Op de jongensspeelplaats voor de keuken." (plus afbeelding)
  00:04:18 Titelblad: "Ingang kinderkamer op de meisjes-plaats" (plus afbeelding)
  00:04:30 Titelblad: "Meisjes-eetzaal" (plus afbeelding)
  00:04:48 Titelblad: "De breizaal" (plus afbeelding)
  00:05:07 Titelblad: "Linnen-naaikamer." (plus afbeelding)
  00:05:19 Titelblad: "De Weeshuis-school." (plus afbeelding)
  00:05:31 Titelblad: "Meisjes-cathechisatie." (plus afbeelding)
  00:05:41 Titelblad: "Groote meisjes speelzaal." (plus afbeelding)
  00:05:54 Titelblad: "1917. Kinderkamers aan het touwtje trekken." (plus afbeelding)
  00:06:05 Titelblad: "Schoonmaaktijd." (plus afbeelding)
  00:06:17 Titelblad: "De kinderkamer." (plus afbeelding)
  00:06:28 Titelblad: "Pap-eten." (plus afbeelding)
  00:06:39 Titelblad: "Aan de burgerbank." (plus afbeelding)
  00:06:51 Titelblad: "Zondagmiddagrust." (plus afbeelding)
  00:07:04 Titelblad: "Bezoek aan het Huis door H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik op 10 Sept 1921." (plus afbeelding)
  00:07:18 Titelblad: "Men besloot in 1923 het 325-jarig bestaan te vieren. Het Weeshuis verkeerde in financieele moeilijkheden en dit feit gaf de Commissie van Oud-Weezen aanleiding de handen ineen te slaan om te trachten de financieelen druk te verlichten."
  00:07:41 Titelblad: "Haar actie werd met veel succes bekroond en het Weeshuis kon weer betere tijden tegemoet gaan."
  00:07:48 Titelblad: "Het Muziekgezelschap der Weezen "Vita-Nova" behaalde in 1924 de 1e prijs in de 4e Afd. op het Concours "Juliana" Hilligersberg." (plus afbeelding)
  00:08:08 Titelblad: "Na meer dan 300 jaren achtereen onafgebroken haar taak vervuld te hebben werd de Weeshuis-school per 1 Januari 1930 opgeheven."
  00:08:19 Titelblad: "Het afscheid van het Hoofd der School. Mijnheer van Ek in de groote Meisjeszaal." (plus afbeelding)
  00:08:39 Titelblad: "Op 24 Febr. 1926 werd wederom een Oud-Weezen Vereeniging opgericht. 38 leden traden toe. Bij het 10-jarig bestaan in 1936 was het aantal gestegen tot 268 met 115 donateurs. Het Bestuur bestond toen uit" (plus afbeelding)
  00:09:06 Titelblad: "In het Gedenkboek wat toen werd uitgegeven kwamen de volgende photo's voor:"
  00:09:14 Titelblad: Een reeks foto's: De Regentessen-kamer (Naar een foto van F. Gijzen.), naambordje in de Regentessenkamer (Naar een teekening van J. Verheul Dzn.), de hoofdingang op de binnenplaats, gedenksteen boven den ingang der keuken, gedenksteen boven den ingang der kinderkamer.
  00:10:45 Titelblad: "Begin April 1940 werd de film, die U thans zal worde nvertoond opgenomen en op 14 Mei 1940 was door het oorlogsgeweld van ons oude Tehuis niet veel meer over."
  00:11:09 Titelblad: "Deel II Zooals het was in April 1940. Ons Huis werd begrensd door..."
  00:11:16 Filmbeelden: de gevel, fietsers, vrouw met kinderwagen, jongen in schooluniform met koffertje, straatnaambordje Walensteeg, hoofdingang, een man belt aan en gaat binnen.
  00:12:27 Titelblad: "Is dat niet verdacht? Allereerst naar de keuken!"
  00:12:32 Filmbeelden: een kok, de keuken, slaapzalen, de jongens binnenplaats van bovenaf gezien, grootkamer, schoenenkast, achterkamer, waschzaal, washok, speelzaal, speelplaats, speeltuin, waterkraan buiten, kinderkamer vol met spelende kinderen, knikkeren, eten wordt opgeschept, eettafel vol met bordjes, de weeshuisklok, zandscheppen op een berg zand, de vuilnis-poort.
  00:21:52 Titelblad: "Einde."
 • Datering:
  1940
 • Beschreven persoon / organisatie:
 • Trefwoorden:
 • Auteursrechthouders:
  Gemeentearchief Rotterdam
 • Raadpleegbeperking:
  Nee
 • Nummer:
  Serie-nummer F 8-2-274
  Definitief nummer BB-0939

 • Verschijningsvorm:
  Film F 8-2-274
 • Zwart/wit of Kleur:
  Zwart/Wit
 • Stom of Geluid:
  Stom
 • Negatief of Positief:
  Positief


 • Verschijningsvorm:
  VHS Z 617
 • Merk:
  zichtkopie


 • Verschijningsvorm:
  Betacam Sp Beta 520


 • Verschijningsvorm:
  Betacam Sp Beta 30g

 • Speelduur:
  002154
 • Aantekeningen: