content
Vorige

Het voormalig Gemeenlandshuis van Schieland (vóór 1668) tegenwoordig Schoolgebouw voor Meisjes aan de Noordzijde der Hoogstraat