content
Vorige

de Huizen op den Steiger, van af den hoek der voorm. Moriaansteeg - omstreeks 1840 - Steiger bij den Moriaansteeg te Rotterdam