content
Vorige

Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie