content
Vorige

Briev van d'Hr. N.N. aan d'Hr. N.N. mitsgaders antwoord op den zelven; en aanmerkingen op het Godelooze laster-schrift van Piet Rabus, in zijne Boek-zaale van Herfst- en Wijn-Maand 1698 op de 378ste en 379ste bladzijden ingelast, onder den naame van tweede berigt