content
Vorige

Gods oordeel over Zion, beschouwt in het overdroevig afsterven van de doorluchtigste vorstinne Maria, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des geloofs, &c., &c. &c. : en voorgestelt aen de gemeynte Jesu Christi tot Rotterdam, over klaeglied 2 : vers 1; op den dag van haer majesteyts begraeffenisse den 15 maert 1695