content
Vorige

Joodsche kerkhoven in Rotterdam : tijdens... maar ook na de bezetting werd onderhoud verwaarloosd