content
Vorige

Secten-geest, gevolgd naer het Hoogduitsch, en opgedragen aen J. Scharp, leeraer der Hervormde Gemeente van Rotterdam, thands buiten bedieninge, ter gelegenheid van zijnen inval, voor de kerklijke redevoering van den hoog-leeraer J.J. le Sage ten Broek, ter beoordeelinge van den brief der Remonstrantsche Broederschap aen de protestanten