content
Vorige

Vaderlandsche chronyk; of jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: van de vroegste tyden af tot op den dood van hertog Albrecht van Beijeren; den zes-en-twintigsten graaf van Holland en Zeeland, voorgevallen in wijnrmaand van den jare MCCCCIV; waar in ook verscheide zaken, betreffende enige nabuurige landen, voorkomen