content
Vorige

De Nederlandsche wetboeken zooals zij tot op 14 mei 1940 zijn gewijzigd en aangevuld, benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijzingnaar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen