content
Vorige

Een viertal brieven van 1690-1692 van eene bijna 80-jarige oud-tante aan haren achterneef, student te Leiden : medegedeeld en voorzien van een paar aanteekeningen, onder andere betreffende den schout-bij-nacht Jan Snellen