content
Vorige

Kronyk van Egmond of jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond, in 't Latijn beschreeven : verm. met een lyst van donatien, en de naamen der geenen, die in d'abdye begraaven zyn