content
Vorige

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advyzen, door voorname zoo hollandsche als Zeeuwsche en andere rechtsgeleerden over gewichtige quaestien