content
Vorige

Rotterdam in oorlog en vreê : leekespel, uitgevoerd door leerlingen der 3e Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5j. cursus, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum dier school