content
Vorige

De onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering : administratieve verzameling van alles wat daarop betrekking heeft uitgegeven met magtiging van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken