content
Vorige

Groot placaat en charter-boek van Vriesland : derde deel : vervattende een ryk aantal van uitmuntende, zeer merkwaardige, meest onuitgegevene, en uit oude oorsprongelyke handschrivten getogene stukken : aanvang neemende met het jaar 1543, en eindigende met het jaar 1578