content
Vorige

Gedenkteeken ter herinnering aan wijlen den directeur der Gemeentewerken G.J. de Jongh