content
Vorige

Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland : in rijm bearbeyd, ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd, ende bevestigd; mitsgaders Petrus Scriverius: Laure-kranz voor Laurens Koster van Haerlem, eerste vinder vande boek-druckerye