content
Vorige

Recueil van de tractaten, gemaekt en gesloten tusschen de Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde koningen, princen en potentaten ter andere zyde