content
Vorige

Keuren ende ordonnantien van 't Hoog-Heemraadschap van Delf-land, geëmaneert 't sedert de keuren in den jaere 1739 gedrukt