content
Vorige

Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het slot Spange : kroniek van al de merkwaardige voorvallen, belangrijke oirkonden, privilegiëijn, resolutiëijn, publicatiëijn, correspondentiëijn en verdere stukken, op Delfshaven betrekking hebbende