content
Vorige

De suivere schrivtuurlyke geloovs-leere ; vervat in XXXVII. schetsen, tot een lei-draad voor de gene, die onderwesen worden, zoo tot het doen van beleidenisse, als ter verder oeffeninge in de Goddelyke waarheden ; ten dienste zyner leerlingen, te samen gestelt