content
Vorige

Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst : opgemaakt en uitg. door de afdeeling A der rijkscommissie voor de monumentenzorg ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 mei 1918, no. 66