content
Vorige

Verhandeling over de openlyke godsdienstoeffening der Remonstranten: waarbij gevoegd zijn eenige aanmerkingen op het laatste gedeelte van eenen brief aan den eerw. en zeer geleerd. heer P. Hofstede over het zelfde onderwerp, te Rotterdam uitgegeven