content
Vorige

Naamlooze Vennootschap Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, opgericht 10 december 1863