content
Vorige

Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal, bevattende de beteekenis, de spelling, het meervoud, het accent en het geslacht van eigen en vreemde woorden; ook sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen der vervoeging; zoomede opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels en twee van namen uit de fabelleer en de oudheid, ten dienste van gevorderde leerlingen en van kweekelingen