content
Vorige

De vermakelijke heidin, of wonderbare goeder-gelukzegster : zeggende op eene vermakelijke wijs, een ieder zijn geluk of ongeluk, wat hem overkomen zal; op twee duizend drie honderd en zestig differente manieren. Zeer dienstig om op gezelschappen, bruiloften of maaltijden, de tijd met het grootste vermaak door te brengen. (uit het heidens vertaald)