content
Vorige

Gedachten van een vyand van twisten, over het onlangs uitgekomen boekje, genaamd Socrates schande nader ontdekt, door Jan Daniel Hoven, (benevens nog iets in 't voorbygaan over den voorheen uitgekomen zoogenaamden ongeveinsden en onbewimpelden briefschryver.); voorgesteld in een brief aan een vriend te Groningen