content
Vorige

Korte leevensschets en afbeeldingen der graaven van Holland, van Dirk de eerste, tot koning Filip de twede, zynde de laatste, zo als dezelve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der stad Haarlem vertoont worden