content
Vorige

Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust : mitsgaders der afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst in een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld door D. de Jong en M. Sallieth : en met vermelding van veele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand des Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken