content
Vorige

Voorstel van den heer de Brauw tot wijziging der wet van den 13den augustus 1857 (Staatsbl. no. 103) (Lager onderwijs)