content
Vorige

Naamlooze vennootschap boekdrukkerij voorheen onder de firma Wed. P. v. Waesberge & Zoon, te Rotterdam