content
Vorige

Tien schoone geest- en leer-ryke predikatien van de tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen, welke de man Godts Moses voor den verstokten Koning Pharao in Egypten, korts voor den uittocht der Kinderen Israëls, door Godes werking heeft gedaan...