content
Vorige

Nederlants wynstok, en vorstelyke stam van Oranje en Nassauw, vertoont in Israëls wynstok en koninklyken stam van Juda : uitgesproken op den plechtigen dank- vast- en bededach, den 13 Maert 1748 of kerkreden over Psalm LXXX. vs. 15-120.