content
Vorige

Over de uittreksels uit de registers van den burgerlijken stand en hunne bewijskracht