content
Vorige

Naamregister der predikanten, zoo van de Nederduitsche, als Waalsche en Engelsche kerken, met derzelver standplaatzen, gelegen in het Koningryk der Nederlanden enz. : mitsgaders een naamregister der curatoren en professoren van de drie vermaarde hooge schoolen; de drie athenaeums, en der rectoren, conrectoren en praeceptoren van de Latynsche scholen, veranderd tot den eersten mei 1832