content
Vorige

Hollandse jaar-boeken of rijm-kronijk behelsende de geschiedenissen des lands, onder de princen van het eerste huis, tot den jare 1305 : met afbeeldingen van alle de Hollandse graven, geschetst naar de aaloude schilderyen der Karmelieten te Haarlem : nevens verscheide egte bylagen, betreffende de ware toestand der geschillen, tussen Graaf Floris de V, en de Hollandse edelen : mitsgaders de beeldenisse van heer Gerard van Velsen; en andre oude frayigheden, noit te voren in 't ligt gebragt : alles met noodige uitleggingen opgehelderd, door C. van Alkemade