content
Vorige

Iets ter wederlegging van een opstel, voorkomende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, getitled: Eene belangstellende beschouwing in betrekking tot den handel