content
Vorige

Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog: beschreven en met egte meest ongedrukte bewyzen bekragtigt