content
Vorige

Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer, by de stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaatsen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken : gemeene en byzondere ry- en wandel-weegen, maliebaan, herbergen en bruggen