content
Vorige

Het leven van Willem den II : prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder en kapitein-generaal van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht, Overyssel, en stad en landen, enz. enz. enz.