content
Vorige

Reizigers te Amsterdam : beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850 : bewerking der bekroonde antwoorden op een van wege het Genootschap Amstelodamum uitgeschreven prijsvraag