content
Vorige

Gezangen, welke gezongen zullen worden door een muzijk-koor, bij het vieren van den vijfentwinitigjarigen predikdienst van den weleerwaardigen en zeer geleerden heer C.P. Sander : in de Luthersche Gemeente te Rotterdam, den 21 september 1817, des avonds te vijf ure