content
Vorige

De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraien koning over zyne kerke uytgeroepen in een verhandelinge over psalm II vers 6 : Ik doch hebbe mijnen Koning gesalft over Zion, den bergh mijner heyligheit.