content
Vorige

Nederlandsch handelsmagazijn : alles met praktische toepassing op den handel en de nijverheid der Nederlanden : of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid...