content
Vorige

De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp, stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten, 1747-1811, tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799