content
Vorige

Het Lidmatenhuis der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Rotterdam : naar officieele bronnen bewerkt :