content
Vorige

Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Gereform. Zondagsschool-Vereeniging "Bidt den Heere des Oogstes" te Rotterdam : goedgekeurd bij koninklijk Besluit van 10 mei 1900, Staatsblad No. 119; 1866-1916