content
Vorige

Vier rederiijkers-tafereelen aangaande den verrraderlijken intogt der Spanjaarden in Rotterdam, op Dingsdags na Paschen, den 9 April 1572 : opgesteld bij wijze van rederijkers-zinnespel, ook met vrouwenrollen, en voorzien van tooneelbeschrijvingen volgens de toenmalige gesteldheid der stad en van eenige harer in dit spel te pas komende gebouwen : een nog niet in darmatischen vorm in druk verschenen onderwerp