content
Vorige

Raadhuisnummer : uitg. door de Maasbode bij gelegenheid van het gereedkomen van het nieuwe raadhuis te Rotterdam